Əlaqə

Smeta Tərtibi

Şirkətimiz smeta tərtibi üzrə sizə tikinti işləri üçün hesablanmış təmir xərcləri sənədlərinin tərtibi, ümumi tikinti və xüsusi işlər üçün smetalar, lokal smetaların tərtibinin, tikinti işlərinin bütün kompleksi üçün məsrəflərin məlumat vərəqəsini smeta qiymət əmələ gəlməsi məsələlərini və smeta sənədlərinin tərtibi üzrə məsləhətləşmələrini təklif edir.