TƏMİR

Şirkətimiz tikinti ərazisinin topoqrafiq və geoloji xəritələrinin hazırlanmasından qazıntı işlərinin və dam örtüklərinin qurulması, layihədə göstərilən ev, ofislərin daxili və xarici dizaynına qədər tam diapazonda işlər yerinə yetirir.

Ardını oxu

Dizayn və Memarlıq

Tikinti işlərini sizlərə kompyuter modelləri ve eskizlər vasitəsi ilə görmək imkanını yaradırıq. Həmçinin dizaynerlərimiz real mebel və aksesuarlardan isfadə etməklə müştərinin material seçimində vaxtına qənaət etməsini təmin edir.

Ardını oxu

TİKİNTİ

Tikinti bünövrəsinin qazılmasından başlayaraq dam konstruksiyasının qurulması, mərkəzi isitmə - soyutma sistemləri və otaqların daxili dizaynına qədər tam diapazonda işlər yerinə yetirilir.

Ardını oxu

SMETA TƏRTİBİ

Şirkətimiz smeta tərtibi üzrə sizə tikinti işləri üçün hesablanmış təmir xərcləri sənədlərinin tərtibi, ümumi tikinti və xüsusi işlər üçün smetalar, lokal smetaların tərtibinin, tikinti işlərinin bütün kompleksi üçün məsrəflərin məlumat vərəqəsini smeta qiymət əmələ gəlməsi məsələlərini və smeta sənədlərinin tərtibi üzrə məsləhətləşmələrini təklif edir.

Ardını oxu

BİZİM TƏMİR VƏ DİZAYN ÜÇÜN KREATİV VƏ MÜASİR TƏKLİFLƏRİMİZ

Sifarişçilərin arzusu ilə bizim dizayner və konstruktorlarımız sifarişçi müəssisələrində olur, ölçülərini və sifarişçilərin təkliflərini və arzularını gördükdən sonra onlara hazırlanacaq olan interyer, ekstryer və landşaft dizaynları üçün şəkilləri təqdim edirlər.Sizə şirkətimizin gördüyü müəyyən olunmuş üslublar üzrə şəkilləri təqdim edirik.