Əlaqə

Tikinti işləri

Şirkətimizin peşəkar mütəxəssislərin köməyi ilə arzuladığınız istənilən yaşayış və qeyri yaşayış obyektlərini tikə bilərik.

Tikinti bünövrəsinin qazılmasından başlayaraq dam konstruksiyasının qurulması, mərkəzi isitmə - soyutma sistemləri və otaqların daxili dizaynına qədər tam diapazonda işlər yerinə yetirilir.

Büdcəyə nəzarət

Həmçinin mütəxəssizlərimiz sizə qabağcadan verilən eskiz və layihələr üzrə çıxarılmış smeta tərtibinə uyğun olaraq işləri aparır və tikinti zamanı istifadə edilən hər hansı materiallara zəmanət verir.

Əvvəlcədən razılaşdırılmış büdcəyə uyğun olaraq işçi nəzarətçisi, yəni prarab və mühəndislərin gündəlik olaraq alınan materialların həcmini müəyyən olunmuş qrafik üzrə qeyd edir.